Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας

Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ανοσολογίας, 29 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2018, Θεσσαλονίκη

το Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας θα πραγματοποιηθεί φέτος από 29 Νοεμβρίου – 01 Δεκεμβρίου 2018, στη Θεσσαλονίκη στην αίθουσα του Ολυμπιακού Μουσείου.

Ο φετινός τίτλος του Σεμιναρίου είναι «Ανοσολογικοί περίπατοι…», εμπνευσμένος από την πόλη που θα το φιλοξενήσει.

Στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα του Σεμιναρίου περιλαμβάνεται το κόστος συμμετοχής με μετακίνηση και διαμονή, που προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρεία.