Ετήσιο μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 28-29 Σεπτεμβρίου 2018
Τόπος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο «Ιδρύματος Παπανικολάου», Κομοτηνή
Οργάνωση: Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία
Σε συνεργασία με:
Νεφρολογικό Τμήμα Γ.Ν. Κομοτηνής «Σισμανόγλειο»
Ινστιτούτο Μελέτης Και Ενημέρωσης Για Τα Υγρά, Τους Ηλεκτρολύτες Και Την Οξεοβασική Ισορροπία