Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Ημέρες Πνευμονολογίας Και Εντατικής Θεραπείας

Εταιρεία Αναπνευστικών Διαταραχών και Βαρειάς Νόσου
Ξενοδοχείο Xenia, Βόλος
17/10/2019 – 20/10/2019

pneumonology-days-2019-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ