Ηπατολογική Ημερίδα

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 16 Ιουνίου 2018
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Grand Serai, Ιωάννινα
Οργάνωση: Ινστιτούτο Εσωτερικής Παθολογίας & Ηπατο-Γαστρεντερολογίας (ΙνΕΠΗΓ)
Contact /Secretariat:     Conferre SA, Stavrou Niarchou Ave., Mares Position, 45500,
Pedini, Ioannina Ph: +30 26510 68610, Fax: +30 26510 68610
Email: info@conferre.gr, Web: www.conferre.gr

Εγγραφή: Δωρεάν