Η Ανάπτυξη του Τομέα της Υγείας: Νέες εφαρμογές, πολιτικές και προκλήσεις

Στο συνέδριο έχουν προγραμματιστεί θεματικές ενότητες προφορικών εργασιών, στρογγυλά τραπέζια, 1 ενότητα ηλεκτρονικά αναρτημένων εργασιών, καθώς και δωρεάν φροντιστήρια.

Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας, Οικονομίας και Διοίκησης (ΠΑΣΥΤΟΔ’ 2018), συνδιοργανώνεται από το Εργαστήριο Εφαρμογών Ψηφιακής Υγείας και Οικονομικών Υγείας (DigiTHEA Lab) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Εργαστήριο Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Στο συνέδριο, που θα διεξαχθεί στις 9 Νοεμβρίου 2018 στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, έχουν προγραμματιστεί θεματικές ενότητες προφορικών εργασιών, στρογγυλά τραπέζια, 1 ενότητα ηλεκτρονικά αναρτημένων εργασιών, καθώς και δωρεάν φροντιστήρια για τους φοιτητές/τριες. Πιο συγκεκριμένα:

Θεματικές ενότητες:

  • 1η θεματική ενότητα  «Mοντέλα Φροντίδας Υγείας»
  • 2η θεματική ενότητα «Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) στον Χώρο της Υγείας»
  • 3η θεματική ενότητα «Φαρμακευτική Πολιτική & Νέες Προκλήσεις»
  • 4η θεματική ενότητα «Η Βιωσιμότητα του Ελληνικού Συστήματος Υγείας και Μεταρρυθμιστικές Πολιτικές»

Φροντιστήρια:

  • Aνάλυση Δεδομένων στον Χώρο της Υγείας
  • Εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στην Υγεία
  • Eισαγωγή στη Μοντελοποίηση Λήψης Αποφάσεων για Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Υγείας με τη Χρήση του R
  • Κοινωνικά Δίκτυα στην Υγεία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την  ιστοσελίδα  του συνεδρίου.