«Η επιστημονική συνεισφορά της ειδικότητας της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής σήμερα»

Η Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (ΕΕΣΓΠΧ) διοργανώνει στη Λάρισα, ημερίδα με θέμα :

«Η επιστημονική συνεισφορά της ειδικότητας της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής σήμερα» για την προβολή και ενημέρωση του αντικειμένου της ειδικότητας ΣΓΠΧ.

Το τμήμα μας θα φιλοξενήσει την εκδήλωση που προγραμματίζεται:

το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:30 – 15:00,

στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Σας επισυνάπτουμε το πρόγραμμα της ημερίδας.

ΗΜΕΡΙΔΑ_ΕΕΣΓΠΧ