Θερινή Ογκολογική Συνάντηση 2019

ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Εταιρεία Δεικτών Καρκίνου και Στοχευμένης Θεραπείας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21 – 22 Ιουνίου 2019
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ερέτρια, Ξενοδοχείο Miramare