Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος & Πελοποννήσου: ΕΝΔΟΡΑΜΑ ’19