Ιπποκράτειες Ημέρες Καρδιολογίας

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 

Η Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος & η Β΄ Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ. διοργανώνουν και φέτος, για έβδομη χρονιά, το ετήσιο συνέδριό τους, “Ιπποκράτειες Ημέρες Καρδιολογίας” που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (Μ2), στην Αίθουσα “Μωρίς Σαλτιέλ”, στις 15-16 Μαρτίου 2019.

Σκοπός του συνεδρίου παραμένει πάντοτε η ενημέρωση των συναδέλφων σε τρέχοντα θέματα της καρδιολογίας, στοχεύοντας στην επιτυχή εφαρμογή των νέων γνώσεων στην καθ’ ημέραν κλινική πράξη. Για το λόγο αυτό μεγάλο τμήμα του φετινού προγράμματος αφορά στην παρουσίαση κλινικών περιστατικών, που αναφέρονται στη Στεφανιαία Νόσο, Καρδιακή Ανεπάρκεια και την Επεμβατική Καρδιολογία.

Στόχος μας παραμένει η σαφής κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών και με βάση τα νεότερα κλινικά δεδομένα, η επίλυση των διαφόρων προβλημάτων που ανακύπτουν στην καθ ‘ημέραν πράξη, καθώς και η συζήτηση κλινικών περιπτώσεων, πέραν των κατευθυντηρίων οδηγιών. Επί πλέον θα συζητηθούν και ειδικά θέματα που αφορούν στη Στεφανιαία Νόσο και την πρόληψή της. Θα υπάρξουν επίσης και δύο κλινικά φροντιστήρια για τους ειδικευόμενους και νέους καρδιολόγους που αφορούν στην Επεμβατική Καρδιολογία και την Ηλεκτροφυσιολογία.

Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους καρδιολόγους, με ιδιαίτερη έμφαση στους καρδιολόγους που ασκούν την ειδικότητά τους σε πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο επίπεδο, καθώς και σε συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων, με ειδικό ενδιαφέρον στην Καρδιολογία.

Οι ομιλητές είναι εξέχοντες καρδιολόγοι με αδιαμφισβήτητη κλινική εμπειρία, που δραστηριοποιούνται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.

Ελπίζω στην ευρεία συμμετοχή σας και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε και φέτος μία εποικοδομητική και ευχάριστη επιστημονική εκδήλωση.

Ιωάννης Κανονίδης
Καθηγητής Καρδιολογίας
Διευθυντής Β ́ Καρδιολογικής Κλινικής ΑΠΘ
Πρόεδρος Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

 

ΕΓΓΡΑΦΗ
Μπορείτε να προχωρήσετε στην προεγγραφή σας για το Συνέδριο, με σκοπό την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας από τη γραμματεία.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Στη Διημερίδα χορηγούνται 16 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης 

(C.M.E. – C.P.D. Credits), από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Ο χρόνος παρακολούθησης θα προσμετράται με τη χρήση συστήματος barcode. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά με τη λήξη της Επιστημονικής Ημερίδας. Τα μόρια δίνονται αναλογικά με τη συμπλήρωση των ωρών παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος.