Ιπποκράτειο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής Και Π.Φ.Υ

Ιπποκράτειο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής και Π.Φ.Υ.

Εταιρεία Γενικής / Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος – ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Ξενοδοχείο Xenia Volos – Βόλος

25/10/2019 – 28/10/2019