Νεοπλασματικά Αιματολογικά Νοσήματα σε Ηλικιωμένους: Σύγχρονες θεραπείες – Στόχοι- Επιτεύγματα

ΦΟΡΕΑΣ: Ειδική Μονάδα Αιματολογίας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Αθήνα, ΙΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ