Νεότερα δεδομένα στην πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα

Στις 21-23 Ιουνίου, 2019 στο ξενοδοχείο Electra Palace στην Θεσσαλονίκη.

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 21-23 Ιουνίου, 2019
Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Electra Palace, Θεσσαλονίκη
Οργάνωση: Επιστημονική Εταιρεία Εκπαίδευσης & Ενημέρωσης για τον καρκίνο Δυτικής Μακεδονίας
Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα Εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό Πρόγραμμα:  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ