«Νεότερες εξελίξεις – Θεραπευτικός αλγόριθμος νεοπλασματικών νοσημάτων»

Στις 3 – 4 Μαΐου 2019 στο Ξενοδοχείο Chandris στη Χίο

Ημερομηνία διεξαγωγής: 3 – 4 Μαΐου 2019
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Chandris στη Χίο

Οργάνωση: Ιατρικός Σύλλογος Χίου

Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Εγγραφή: NAI
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ