«Οι 5 σημαντικότερες ερωτήσεις στις λοιμώξεις»

Στις 24 – 25 Μαΐου 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών στην Πάτρα

Ημερομηνία διεξαγωγής: 24 – 25 Μαΐου 2019
Τόπος διεξαγωγής: Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών στην Πάτρα
Οργάνωση: Ινστιτούτο Μελέτης Λοιμώξεων στον Διαβητικό Ασθενή.
Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ