Παθολογία Τραχήλου & Κολποσκόπηση: Κυτταρολογία – Βιοδείκτες – Κολποσκόπηση – Ιστολογία & Περαιτέρω Διαχείριση – Παρουσίαση Περιστατικών

Ημερομηνία
09/11/2018 – 11/11/2018

Χώρος
Ξενοδοχείο Du Lac

Πόλη : Ιωάννινα

Γεωγραφικό Διαμέρισμα

  • Ήπειρος

Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας :ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : Global Events

Τηλέφωνο : 2310247743