Παιδιατρικές Ημέρες 2018: Το επείγον στην Παιδιατρική

Το επείγον στην Παιδιατρική

28-30 Σεπτεμβρίου 2018

Ολυμπιακό Μουσείο, Θεσσαλονίκη

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.