Πανελλήνιο Συνέδριο Δεικτών Καρκίνου και Στοχευμένης Θεραπείας

22-24 Νοεμβρίου 2018
Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα

Οργάνωση:
Ελληνική Εταιρεία Δεικτών Καρκίνου και Στοχευμένης Θεραπείας

Εγγραφές:
Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι δωρεάν ενώ απαιτείται προεγγραφή.
Το δικαίωμα εγγραφής απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας καθώς και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να επιβεβαιώνουν την ιδιότητά τους προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.

ΔΕΙΚΤΕΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ