Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών

Ημερομηνία: 7 – 9 Μαρτίου 2019
Τόπος διεξαγωγής: Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα

Οργάνωση: HSO – Hellenic Stroke Organization

Ιστοσελίδα: www.stroke.gr

Δωρεάν On Line Εγγραφή

 Υποβολή Περιλήψεων

Περισσότερες πληροφορίες, ΕΔΩ