Παρουσίαση περιστατικών & λήψη κλινικών αποφάσεων

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 14-16 Σεπτεμβρίου 2018

Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο EPIRUS PALACE, Ιωάννινα

Οργάνωση: Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου