Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας με θέμα ««Καρδιακή ανεπάρκεια-Συννοσηρότητες: Πρόληψη, αντιµετώπιση και παραµονή στη φροντίδα»

Ημερομηνία έναρξης 20/06/2018
Χρόνος 20 – 22 Ιουνίου 2018
Τόπος Αμφιθέατρο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center
Διοργανωτής Β΄ Καρδιολογικό Τμήμα του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center.
Πληροφορίες Congress World, Μον. ΙΚΕ, www.congressworld.gr margarita@congressworld.gr, chk@congressworld.gr Tηλ. 2107210001

 

προγραμμα