Σχολείο για τη δημιουργία Πανελληνίου Δικτύου Έρευνας

Η Επιτροπή Έρευνας της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής διοργανώνει το ετήσιο Σχολείο Έρευνας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ).

Το Σχολείο θα λάβει χώρα στο Ξενοδοχείο Mediterranean Palace, στη Θεσσαλονίκη από τις 22 έως τις 24 Νοεμβρίου 2019.

Αποσκοπώντας στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν στη μεθοδολογία έρευνας, η διοργάνωση θα περιλαμβάνει από την κριτική ανάγνωση ενός επιστημονικού άρθρου, μέχρι το σχεδιασμό ενός ερευνητικού πρωτοκόλλου στην κοινότητα, αλλά και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του.

Η συγκεκριμένη διοργάνωση στοχεύει στην ανάπτυξη των γιατρών στην ΠΦΥ, που θα έχουν εκπαιδευτεί στην κριτική αποτίμηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, στη κατεύθυνση δημιουργίας ενός Πανελληνίου Δικτύου Έρευνας στην ΠΦΥ.

Με το σκεπτικό αυτό, το τέλος κάθε Σχολείου σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου ερευνητικού πρωτοκόλλου στο όποιο οι συμμετέχοντες προσκαλούνται να συμμετάσχουν- εφόσον το επιθυμούν- ως ερευνητές.

Το εν λόγω  Σχολείο απευθύνεται σε κάθε γιατρό της ΠΦΥ, ειδικό και ειδικευόμενο. Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος (20 άτομα).

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό οι εργασίες θα αρχίσουν στις 12.00 την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου και  αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 12.00 την Κυριακή 24 Νοεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έξοδα διαμονής σε μονόκλινα δωμάτια, ημιδιατροφής και παρακολούθησης του προγράμματος του Σεμιναρίου θα καλυφθούν από την ΕΛΕΓΕΙΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση Συμμετοχής  και να αποστείλουν ένα σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα έως τις 15 Οκτωβρίου 2019 (στο elegeia@elegeia.gr και στο zoitsimtsiou@yahoo.gr με τίτλο e-mail «Σχολείο Έρευνας ΠΦΥ – 2019»).

Θα δοθεί προτεραιότητα σε ενδιαφερόμενους που δεν έχουν παρακολουθήσει κάποιο παλαιότερο Σχολείο Έρευνας.