Σύγχρονοι θεραπευτικοί χειρισμοί για τον ογκολογικό ασθενή III. Από την έγκαιρη διάγνωση στην αποτελεσματική θεραπεία

Στις 10 – 12 Μαΐου 2019 στο Ξενοδοχείο Hydrama στη Δράμα.

Ημερομηνία διεξαγωγής: 10 – 12 Μαΐου 2019
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Hydrama, Δράμα

Οργάνωση: Ιατρικός Σύλλογος Δράμας

Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ