Το μέλλον της Βιοϊατρικής έρευνας και της ψηφιακής Υγείας στην Ελλάδα

Στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Έρευνας

Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι.) διοργανώνει το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Έρευνας, με τίτλο «Φαρμακευτική Ιατρική & Κλινική Έρευνα στον 21ο αιώνα: Προσαρμογή στην Ψηφιακή Υγεία και ενδυνάμωση του ασθενή», στις 20 – 22 Ιουνίου 2019 στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ). Το φετινό Συνέδριο θα διερευνήσει το μέλλον της βιοιατρικής έρευνας, των προηγμένων θεραπειών και της ψηφιακής υγείας στην Ελλάδα, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διαδραστικές συνεδρίες προφορικών και αναρτημένων ανακοινώσεων με τα νεότερα δεδομένα αναφορικά με τις Κανονιστικές Υποθέσεις, τις Κλινικές Μελέτες, τη Φαρμακοεπαγρύπνηση, την Ιατρική Πληροφόρηση και τη Μεταφραστική Έρευνα. Ειδικότερα, η θεματολογία του φετινού Συνεδρίου θα καλύψει ζητήματα όπως: Την ενδυνάμωση του ασθενή και τη σχέση ιατρού-ασθενή στην ψηφιακή εποχή. Τις διεθνείς τάσεις στη Μεταφραστική, την Κλινική Έρευνα και την Φαρμακευτική Ιατρική. Τις νεότερες εξελίξεις για τη Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση γύρω από την έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων. Τα επιτεύγματα και τις προκλήσεις στην κλινική έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα. Την αξία του σύγχρονου σχεδιασμού των κλινικών μελετών και RWE διεθνώς. Τις καινοτόμες στρατηγικές ανάπτυξης, τα νέα μοντέλα κλινικών μελετών και τις μελέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Τη βιοηθική διάσταση των κλινικών μελετών και την συμβολή των ασθενών στην ανάπτυξη σύγχρονων ερευνητικών θεραπευτικών στόχων και εκβάσεων. Τη δυναμική των ιατρικών, κλινικών και επιστημονικών ομάδων στον τομέα της Φαρμακευτικής Ιατρικής.