«10η Διημερίδα Παιδοπνευμονολογίας – Παιδοαλλεργιολογίας»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – 10η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

διεξαγωγή της 10ης  Διημερίδας Παιδοπνευμονολογίας – Παιδοαλλεργιολογίας (05-06 Απριλίου 2019, Αθήνα, Κτήριο ΑΚΙΣΑ – ΠΓΝ Αττικόν).

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.