10Η Ηπατογαστρεντερολογική εκδήλωση

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 21-23 Σεπτεμβρίου 2018

Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα

Οργάνωση: Ινστιτούτο Εσωτερικής Παθολογίας & Ηπατο-Γαστρεντερολογίας (ΙνΕΠΗΓ)

Επιστημονική Oργάνωση : 
Γαστρεντερολογική Κλινική Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων