10ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικής και Ερευνητικής Ογκολογίας

Ιουνίου 20, 2019 – Ιουνίου 22, 2019
Ξενοδοχείο Hilton Athens, Αθήνα