11ο Ετήσιο Εφαρμοσμένο Σεμινάριο Περιοχικής Αναισθησίας 2018

11ο Ετήσιο Εφαρμοσμένο Σεμινάριο Περιοχικής Αναισθησίας (11ος Κύκλος) – Part I

19 – 21 Οκτωβρίου 2018

Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Αθήνα

Μοριοδότηση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) με 32 CME – CPD Credits

Εγκεκριμένο Σεμινάριο από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ)

Αναγνωρισμένο Σεμινάριο ως Προαπαιτούμενο Συμμετοχής στις Εξετάσεις για το EDRA Diploma!!!

Περιορισμένος Αριθμός Θέσεων!!!

Για το Επιστημονικό Πρόγραμμα κάντε κλικ εδώ