12ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας

 

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρακαλούμε όπως δείτε εδώ  το Αναλυτικό Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

Εγγραφές
Η συμμετοχή στις εργασίες του Σεμιναρίου είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους συμπληρώνοντας την Ηλεκτρονική Φόρμα Εγγραφής που μπορούν να βρουν εδώ.

Η προεγγραφή εξασφαλίζει την παραλαβή του έντυπου υλικού κατά την έναρξη των εργασιών του Σεμιναρίου.

Απαραίτητη είναι η προεγγραφή (λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων) στο Κλινικό Φροντιστήριο που θα προηγηθεί του κυρίως προγράμματος και θα λάβει χώρα την Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018 στις 09:00-14:00. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν email για τη δήλωση συμμετοχής του στο Φροντιστήριο στο: info@conferre.gr. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Συνοπτικό Πρόγραμμα
Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018


09:00-14:00

Κλινικό φροντιστήριο-Φυσιολογία της οξεοβασικής ισορροπίας – Ερμηνεία αερίων αίματος
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μαυροματίδης
17:15-17:30

Έναρξη – Χαιρετισμοί

17:30-19:10

Στρογγυλό τραπέζι Ι: Ύδωρ-Ι 
Προεδρείo: Δ. Γούμενος – Φ. Παπουλίδου

19:30-21:10

Στρογγυλό τραπέζι ΙΙ: Ύδωρ-ΙΙ 
Προεδρείo: Χ. Συργκάνης – Χ. Κατσίνας

Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2018


09:30-11:00

Στρογγυλό τραπέζι ΙΙΙ: Υπονατριαιμία
Προεδρείο: Ι. Πνευματικός – Ν. Αφεντάκης

11:45-13:25

Στρογγυλό τραπέζι IV: Κάλιο και Νάτριο 
Προεδρείο: Θ. Αποστόλου – Β. Λιακόπουλος

17:00-18:40

Στρογγυλό τραπέζι V: Άλλες ηλεκτρολυτικές διαταραχές 
Προεδρείο: Κ. Χ. Σιαμόπουλος – Αικ. Παπαγιάννη

19:00-20:40

Στρογγυλό τραπέζι VΙ: Νάτριο και Ύδωρ 
Προεδρείο: Κ. Σόμπολος – Δ. Παπαδοπούλου

logo conferreSA

Συνεδριακή Α.Ε./Conferre S.A.: «The Art of Bringing People Together”
Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου, θέση Μάρες, 45500 Ιωάννινα

Τηλ. +30 26510 68610 | Fax. +30 26510 68611 | E-mail: info@conferre.gr, | Website: www.conferre.gr