14ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

Οργάνωση: Χειρουργική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
Ημερομηνία Έναρξης: 08-11-2019
Ημερομηνία Λήξης: 10-11-2019
Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Εγνατία – Αστήρ, Αλεξανδρούπολη