15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας_

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας το οποίο θα πραγματοποιηθεί 24 – 26 Σεπτεμβρίου 2021

στο ξενοδοχείο Electra Palace στη Θεσσαλονίκη σε υβριδική μορφή.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ_1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ