18ο Ετήσιο Συνέδριο Β΄ Κλινικής Φυσικής Ιατρικής Και Αποκατάστασης

Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης

Αμφιθέατρο 251 ΓΝΑ Αεροπορίας – Αθήνα

11/10/2019 – 12/10/2019

18synedrioeka-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ