2η Διημερίδα «Σύγχρονες απόψεις στην Νευροεντατική»

Χώρος Διεξαγωγής: Mediterranean Palace Hotel, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 20 – 21 Δεκεμβρίου 2019

Διοργάνωση: Ινστιτούτο Μελέτης της Βαριάς Νόσου σε συνεργασία με την Β’ ΜΕΘ Γ.Ν.Θ «Γ. Παπανικολάου»

Επίσημη Ιστοσελίδα: https://voyagertravel.gr/index.php/component/dpcalendar/event/139.html

Email: congress-secretary@voyagertravel.gr