2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ήπατος Παγκρέατος Χοληφόρων,

03-05 Μαΐου 2019, Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

διοργάνωση του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Ήπατος Παγκρέατος Χοληφόρων το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως 5 Μαΐου 2019, ξενοδοχείο Makedonia Palace, στην Θεσσαλονίκη.

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρείας Ήπατος Παγκρέατος Χοληφόρων

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.