2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πνευμονικής Υπέρτασης

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Πνευμονικής Υπέρτασης (ΕΕΜΠΥ)

Αμφιθέατρο Cotsen Hall (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη) – Αθήνα

15/06/2018 – 17/6/2018