23ο Πανελλήνιο Αναισθησιολογικό Συνέδριο

PROGRAM-26

Αγαπητοί μας Φίλοι και Συνάδελφοι,

Έχουμε τη χαρά να σας ανακοινώσουμε ότι το 23ο Πανελλήνιο Αναισθησιολογικό Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Πάτρα, στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στις 16-18 Μαΐου 2019.

Στο Συνέδριο έχουν προσκληθεί σημαντικοί ξένοι και Έλληνες ομογενείς ομιλητές. Επιπρόσθετα, κύριο μέλημά μας θα είναι η ευρύτερη αντιπροσώπευση επιστημόνων από το σύνολον της Ελληνικής επικράτειας ως ομιλητές και προεδρεία, όπως αρμόζει σε ένα Πανελλήνιο Συνέδριο.

Το επιστημονικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει κλινικά φροντιστήρια, διαλέξεις, στρογγυλά τραπέζια, ελεύθερες ανακοινώσεις καθώς και εταιρικές παρουσιάσεις, φιλοδοξώντας να καλύψουμε όλους τους σύγχρονους τομείς της Αναισθησιολογίας με νεωτερική προσέγγιση και διαδραστικές συνεδρίες.

Η Πάτρα αποτελεί ιδανικό τόπο συνάντησης για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου μας, διότι εκτός από τη σημαντική ιατρική κοινότητα που αντιπροσωπεύει με το Πανεπιστήμιο της, αποτελεί σημείο σύγκλισης σύγχρονων οδικών αξόνων που την συνδέουν με τις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας, γεγονός που θα  διευκολύνει τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή συναδέλφων και θα μειώσει το κόστος μετακίνησής τους.

Γνωρίζοντας ότι η συμμετοχή σας θα συμβάλλει καταλυτικά στην πραγματοποίηση των στόχων μας, σας περιμένουμε όλους στην Πάτρα.

 

Γρηγόρης Βογιατζής

                                                                                                                                                     Αλεξάνδρα Παπαϊωάννου
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου
Πρόεδρος Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας
                                                                                                                                          Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Συνεδρίου