24η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΜΕΔΙΠ «ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΕΛΚΗ ΣΤΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ- ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΩΝ»

24η Επιστημονική Εκδήλωση της Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11 – 13 Οκτωβρίου 2019, στα Τρίκαλα (Ξενοδοχείο Αετών Μέλαθρον).

Συνημμένα θα βρείτε επίσης το προκαταρκτικό επιστημονικό πρόγραμμα της εκδήλωσης για την πληρέστερη ενημέρωσή σας.

24EMEDIP_Programme