25ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος & 13ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών Ελλάδος,

10-12 Μαϊου 2019. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

διοργάνωση του 25ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος & 13ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών Ελλάδος το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 12 Μαϊου 2019 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.