28ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο

28ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 12-15 Δεκεμβρίου 2019, στο ξενοδοχείο Athens Hilton.

Το 28ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο αποτελεί τη συνέχεια μιας σειράς επιτυχημένων πανελλήνιων συνεδρίων της εταιρείας μας, το οποίο έχει πλέον καθιερωθεί ως το σημαντικότερο επιστημονικό γεγονός στα δρώμενα της πνευμονολογικής κοινότητας. Οι υπάρχουσες δύσκολες συνθήκες καθιστούν μεγαλύτερη και πλέον επιτακτική την ανάγκη για ένα επιτυχημένο Συνέδριο που να καλύπτει πλήρως τις πολύπλευρες επιστημονικές απαιτήσεις σε όλους τους τομείς της ειδικότητας. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθούμε στο σκοπό αυτό. Το τελικό πρόγραμμα θα αποτελεί ένα συνδυασμό παρουσιάσεων και σχολιασμού-συζήτησής των νέων δεδομένων και εξελίξεων τόσο σε ερευνητικό όσο και σε κλινικό επίπεδο.

Στην κορυφαία αυτή εκδήλωση της ΕΠΕ, προσβλέπουμε στην ενεργό και παραγωγική συμμετοχή όλων των συναδέλφων Πνευμονολόγων. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα έχουμε την ευκαιρία ανταλλαγής θέσεων και απόψεων καθώς επίσης και του συντονισμού των δράσεων μας, που αφορούν στην προάσπιση και περαιτέρω ανάδειξη της Ειδικότητας μας.

Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά σας παρακαλώ λοιπόν να ανταποκριθείτε θετικά στην πρόσκλησή μου για ενεργό συμμετοχή στο 28ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Σπυρίδων Ζακυνθινός
Ο Πρόεδρος της
Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας

 • Βρογχικό Άσθμα
 • Διακοπή Καπνίσματος & Προαγωγή Υγείας
 • Διάχυτες Διάμεσες Πνευμονοπάθειες – Επαγγελματικά
 • Νοσήματα Πνεύμονα & Ατμοσφαιρική Ρύπανση
 • Ενδοσκοπικές Τεχνικές-Θωρακοχειρουργικη
 • Καρκίνος Πνευμονος
 • Λοιμώξεις Αναπνευστικού Συστήματος
 • Μελέτη Ύπνου
 • Νοσήματα Υπεζωκότα
 • Φυματίωση
 • Φυσιολογία & Παθοφυσιολογια του Αναπνευστικού Συστήματος- Πνευμονική Υπέρταση – Εντατική Θεραπεία
 • Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα αποτελείται από Διαλέξεις Ελλήνων και ξένων, διακεκριμένων ομιλητών, Στρογγυλά Τραπέζια, Συνεδρίες Προφορικών και Αναρτημένων Ανακοινώσεων, Δορυφορικά Συμπόσια και Διαλέξεις.

 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Επιστημονικές Ανακοινώσεις
Η παρουσίαση των εργασιών θα γίνει υπό τη μορφή Προφορικών Ανακοινώσεων ή Ηλεκτρονικά Αναρτημένων Ανακοινώσεων (e-posters). Οι συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρουν τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας τους. Εντούτοις, η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης για τον τρόπο παρουσίασης της κάθε εγκεκριμένης εργασίας.

Προφορικές Ανακοινώσεις
Για την παρουσίαση της εργασίας τους, οι συγγραφείς θα έχουν στη διάθεσή τους τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters)
Στο χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου θα υπάρχει χώρος για τις Αναρτημένες Ανακοινώσεις, οι οποίες θα παρουσιαστούν ηλεκτρονικά. Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο υποβολής των
e-posters θα ανακοινωθούν στους συγγραφείς σε μεταγενέστερο στάδιο και εφόσον η εργασία εγκριθεί να παρουσιαστεί ως e-poster.

Υποβολή Περιλήψεων
Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλλουν την εργασία τους ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.27pneumonologiko2018.gr, το αργότερο μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2019. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της εργασίας αποτελεί η εγγραφή στο Συνέδριο τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων (και ή του παρουσιαστή της εργασίας) και η καταβολή του αντίστοιχου ποσού.