3η Εκπαιδευτική Ημερίδα Πρόληψης Καρδιαγγειακών Νοσημάτων «Συνήθη προβλήματα στην καθημερινή πράξη»

3η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ»
19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Ν.ΛΟΥΡΟΣ», ΜΗΤΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
SYNTHESIS GROUP
31 Ag. Varvaras Str.
164 52 Argyroupoli
Athens, Greece

Tel | +30 210 9609400
Fax | +30 210 4190905
Email | info@synthesispco.com