3η Επιστημονική Ημερίδα με θέματα: Μέρος Α’: Αναστρέψιμες Άνοιες Μέρος, Β’: Θεραπευτικές και Διαιτητικές Παρεμβάσεις στην Άνοια

Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018

Αμφιθέατρο ΓΝΘ Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη