3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Λοιμώξεις σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς»

Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών (Τμήμα Λοιμώξεων και Αιματολογικό Τμήμα) και Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου

Παπαχαραλάμπειος Αίθουσα – Ναύπακτος

31/01/2020 – 02/02/2020