3ο Συμπόσιο στην Κλινική Γενετική & στη Γονιδιωματική & 19ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Γενετική

Ημερομηνία
31/05/2019 – 01/06/2019

Χώρος
Αίγλη Ζαππείου

Πόλη : Αθήνα