30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο

7 – 10 Νοεμβρίου 2019

ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ