4η Επιστημονική Συνάντηση “ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ”

Στις  7 – 9 Ιουνίου 2019 στο Ξενοδοχείο Limneon,Καστοριά

Ημερομηνία διεξαγωγής: 7 – 9 Ιουνίου 2019
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Limneon, Καστοριά
Οργάνωση: Ιατρικός Σύλλογος Καστοριάς
Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ