4ο Πανελλήνιο Αρρυθμιολογικό Συνέδριο

21/9/2018 – 22/9/2018 | HILTON HOTEL | ΑΘΗΝΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ