4ο Συμπόσιο Αντιπαραθέσεων στη Μαιευτική

Ημερομηνία
23/02/2019 – 24/02/2019

Χώρος
Χ  Crowne Plaza

Πόλη : Αθήνα

Γεωγραφικό Διαμέρισμα

  • Αττική – Αθήνα

Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : Α’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α. σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής

Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : MDcongress

Τηλέφωνο : 2106074240

Email : md@mdcongress.gr

Website : www.4debatesobgyn.mdcongress.gr

4ο Συμπόσιο Αντιπαραθέσεων στη Μαιευτική

4_debates_fin_program2019 τελικο προγραμμα

4_debates_fin_program2019