5η Ετήσια Επιστημονική Εκδήλωση Νεφρολογικού Τμήματος ΓΝΘ ‘’Παπαγεωργίου’’ «Λοιμώξεις & Νεφρός»

 

Χώρος Διεξαγωγής: Electra Palace Hotel, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 13 – 15 Δεκεμβρίου 2019

Διοργάνωση: Ινστιτούτο Έρευνας & Εφαρμογών Ουροποιογεννητικού Συστήματος

Επίσημη Ιστοσελίδα: https://voyagertravel.gr/index.php/component/dpcalendar/event/124.html

Email: congress-secretary@voyagertravel.gr