5ου Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής

25-27 Σεπτεμβρίου 2020, Πτολεμαΐδα

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ