7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace από 1 ως 4 Νοεμβρίου 2018

Πληροφορίες: https://bit.ly/2KEF6Xe