7ο Πανελλήνιο συνέδριο μελανώματος ΕΛ.Ε.Μ.ΜΕΛ

ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ ΕΛ.Ε.Μ.ΜΕΛ
7-9 Ιουνίου 2019, Αθήνα
Οργάνωση: ERA Ltd.
Tηλ. 210-3634944